Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: nieograniczona


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formyKS005
Nazwa formyAnaliza nauki zdalnej i jej efektów w roku szkolnym 2019/2020
Rodzaj formyKonferencja
Obszar tematycznyRozwój zawodowy i osobisty nauczyciela: Innowacje pedagogiczne
Poziom edukacyjny Szkoła podstawowa, Szkoła ponadpodstawowa
AdresatNauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
Cel/cele formyPodsumowanie sposobów i efektów nauki zdalnej w roku szkolnym 2019/2020.
Realizowane treści1. Wpływ nauczania zdalnego na rozwój umiejętności i kompetencji nauczycieli i uczniów.
2. Zalety i wady nauczania zdalnego.
3. Ewolucja nauczania zdalnego na przestrzeni czasu.
4. Dyskusja i wymiana doświadczeń.
Sposób realizacjiKonferencja interaktywna z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej i z udziałem dyskusji uczestników.
Warunki ukończenia formyUdział w konferencji.
Liczba godzin stacjonarnych4
KierownikBeata Prędota
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 133
Email kierownikabeata.predota@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli