Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: nieograniczona


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formyWS008
Nazwa formyDrużynowe zawody lekkoatletyczne dla klas I–III w powiecie staszowskim i sandomierskim
Rodzaj formyWarsztat
Obszar tematycznyOferta metodyczna: Wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna
Poziom edukacyjny Szkoła podstawowa
AdresatNauczyciele wychowania fizycznego i edukacji wczesnoszkolnej.
Cel/cele formyDoskonalenie umiejętności metodycznych w zakresie rozwijania motoryki uczniów w szkole podstawowej.
Realizowane treści1. Charakterystyka zdolności motorycznych.
2. Sposoby rozwijania zdolności motorycznych.
3. Zabawy lekkoatletyczne rozwijające zdolności motoryczne.
4 Teoretyczne omówienie zestawu konkurencji lekkoatletycznych ujętych
w programie zawodów lekkoatletycznych klas I–III.
5. Ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem poznanych gier i zabawa lekkoatletycznych.
Sposób realizacjiWarsztat przeprowadzony w formie stacjonarnej. Składający się z części teoretycznej i praktycznej. Termin realizacji kwiecień 2021 r.
Warunki ukończenia formyAktywny udział w formie doskonalenia.
UwagiObowiązuje strój sportowy.
Liczba godzin stacjonarnych4
KierownikAgnieszka Wawrzkiewicz
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 133
Email kierownikaagnieszka.wawrzkiewicz@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli