Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: 4


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formyWS001
Nazwa formyInnowacja pedagogiczna na lekcjach matematyki
Rodzaj formyWarsztat
Obszar tematycznyOferta metodyczna: Przedmioty matematyczno-przyrodnicze
Poziom edukacyjny Szkoła podstawowa, Szkoła ponadpodstawowa
AdresatNauczyciele szkół wszystkich poziomów edukacyjnych.
Cel/cele formyZapoznanie nauczycieli z prawnymi, organizacyjnymi i metodycznymi aspektami wdrażania innowacji pedagogicznej na lekcjach matematyki.
Realizowane treści1. Zapoznanie z podstawą prawną dotyczącą innowacji.
2. Procedury wdrażania innowacji pedagogicznej.
3. Metoda diagnozy pedagogicznej, która ma znaczenie przy konstruowaniu innowacji pedagogicznych.
4. Rodzaje innowacji pedagogicznych oraz sposób ewaluacji swoich działań.
5. Ciekawe przykłady innowacji i eksperymentów pedagogicznych realizowanych na lekcjach matematyki.
Sposób realizacjiSzkolenie realizowane w formie warsztatów.
Warunki ukończenia formyUczestnictwo w warsztatach.
UwagiTermin warsztatów zostanie ustalony po utworzeniu się grupy szkoleniowej.
Liczba godzin stacjonarnych4
KierownikAnna Wójcik
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 133
Email kierownikaanna.wojcik@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli