Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: nieograniczona


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formySWS019
Nazwa formySieć współpracy i samokształcenia nauczycieli matematyki szkół podstawowych – MAT-DZIAŁACZE
Rodzaj formySieć współpracy i samokształcenia
Obszar tematycznyOferta metodyczna: Przedmioty matematyczno-przyrodnicze
Poziom edukacyjny Szkoła podstawowa
AdresatNauczyciele matematyki szkół podstawowych z powiatu starachowickiego.
Cel/cele formyWzbogacenie warszatatu metodycznego nauczycieli matematyki szkół podstawowych. Analiza "dobrych praktyk" stosowanych przez nauczycieli matematyki w procesie dydaktycznym.
Realizowane treści1. Sieć samokształcenia i wymiany doświadczeń nauczycieli matematyki.
2. Tworzenie nowych rozwiązań na potrzeby szkoły.
3. Analiza "dobrych praktyk" stosowanych przez uczestników.
4. Wypracowanie nowoczesnych metod i form pracy z uczniem.
5. Promowanie działań podnoszących efektywność nauczania matematyki.
Sposób realizacjiNauczyciele w ramach sieci uczestniczą w:
1. zajęciach stacjonarnych (3 spotkania po 4 godziny dydaktyczne);
2. zajęciach e-learningowych (zgodnie z ustaleniami na spotkaniu organizacyjnym).
Nauczyciele mają możliwość wymiany doświadczeń oraz udziału w dyskusjach na forum.

Pierwsze spotkanie w ramach sieci odbędzie się w październiku 2020 r. w Centrum Kształcenia Praktycznego w Starachowicach, ul. inż. Władysława Rogowskiego 14.
Na tym spotkaniu poruszone zostaną następujące zagadnienia:
1. Cele i założenia projektu sieciowego. Ustalenie planu działania sieci.
2. Dyskusja wokół tematu: "Jak uczyć, żeby nauczyć?"
3. Warsztaty: "Uczestnik Sieci na platformie internetowej - MOODLE".
Warunki ukończenia formyUczetnictwo w zajęciach stacjonarnych i e-learningowych.
Liczba godzin stacjonarnych12
Liczba godzin e-learningowych8
KierownikAnna Wójcik
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 133
Email kierownikaanna.wojcik@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli