Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: 28


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formyWEB045
Nazwa formyPraktycznie, to jest OK, czyli ocenianie kształtujące w klasach młodszych
Rodzaj formyWebinarium
Obszar tematycznyOferta metodyczna: Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna
Poziom edukacyjny Szkoła podstawowa
AdresatNauczyciele edukacji wczesnoszkolnej powiatu ostrowieckiego i opatowskiego.
Cel/cele formyPoznanie praktycznych sposobów wykorzystania elementów oceniania kształtującego podczas zajęć w klasach 1–3 i inspirowanie nauczycieli do stosowania ich w praktyce dydaktycznej.
Realizowane treści1. Ocenianie kształtujące jako integralna część nauczania.
2. Elementy oceniania kształtującego w codziennej pracy:
– cele lekcji w języku zrozumiałym dla ucznia;
- kryteria sukcesu;
- informacja zwrotna;
- współpraca z rodzicami i uczniami;
- ocena koleżeńska;
- samoocena;
- sprawdzone techniki OK ułatwiające i porządkujące pracę.
Sposób realizacjiWebinarium będzie prowadzone metodą e-learningową za pośrednictwem platformy Microsoft Teams.
Warunki ukończenia formyUczestnictwo w webinarium
UwagiPlanowany termin: luty–marzec 2021 r.
Szczegółowy termin oraz godziny spotkania zostaną podane na platformie e-learningowej ŚCDN.
Liczba godzin e-learningowych2
KierownikGrażyna Krupa
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 133
Email kierownikagrazyna.krupa@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli