Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: nieograniczona


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formyKE018
Nazwa formyKompetencje kluczowe w szkole STEP BY STEP
Rodzaj formyKurs e-learningowy
Obszar tematycznyOferta metodyczna: Kierunki polityki oświatowej państwa
Poziom edukacyjny Szkoła podstawowa, Szkoła ponadpodstawowa
AdresatKadra kierownicza oraz nauczyciele zainteresowani tematem rozwijania kompetencji kluczowych u uczniów oraz monitorowaniem tego procesu w szkole.
Cel/cele formyAktualizacja wiedzy na temat istoty kompetencji kluczowych z Zalecenia Rady z 2018 r. Doskonalenie warsztatu pracy w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych u uczniów i monitorowania tego procesu.
Realizowane treści1. Kompetencje kluczowe w Zaleceniu Rady UE, w podstawach programowych, w raportach z badań zewnętrznych.
2. Kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji.
3. Kompetencje w zakresie wielojęzyczności.
4. Kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii,
5. Kompetencje cyfrowe,
6. Kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się.
7. Kompetencje obywatelskie,
8. Kompetencje w zakresie przedsiębiorczości.
9. Kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej.
10. Kompetencje kluczowe w szkole – przykłady dobrych praktyk.
Sposób realizacjiKurs realizowany na platformie Moodle ŚCDN. Uczestnicy w modułach 1–9 zapoznają się z materiałami dostępnymi na platformie Moodle i na ich podstawie rozwiązują test sprawdzający wiedzę – jego pozytywny wynik (minimum 80% możliwych do uzyskania punktów) umożliwia im przejście do kolejnego modułu.
W ramach ostatniego modułu uczestnicy opracowują ukierunkowany na rozwijanie kompetencji kluczowych scenariusz zajęć/lekcji (nauczyciele) lub arkusz obserwacji/monitorowania (dyrektorzy).
Warunki ukończenia formyNadesłanie elektronicznego zgłoszenia do 30 września 2020 r. Aktywny udział w kursie
– wykonywanie zadań.
UwagiNa początku października osoby, które nadeślą zgłoszenie, otrzymają informację o dostępie do zasobów kursu. Kurs rozpocznie się w pierwszej połowie października 2020 r., zakończy w lutym 2021 r.
Liczba godzin e-learningowych35
KierownikMałgorzata Jas
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 127
Email kierownikamalgorzata.jas@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli