Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: 11


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formyWS047
Nazwa formyEwaluacja w doradztwie zawodowym i pracy doradcy
Rodzaj formyWarsztat
Obszar tematycznyEdukacja zawodowa i doradztwo edukacyjno-zawodowe
Poziom edukacyjny Szkoła podstawowa
AdresatNauczyciele doradcy zawodowi pracujący w szkole podstawowej.
Cel/cele formyRozwój osobisty i zawodowy nauczyciela doradcy zawodowego.
Realizowane treściPodstawy prawne organizacji doradztwa zawodowego w szkole.
Jak napisać ewaluację zadań doradcy zawodowego.
Przykłady dobrych praktyk.
Współpraca z innymi nauczycielami oraz narzędzia jakie możemy wykorzystać we własnej pracy.
Jak możemy wykorzystać chmurę Google do pracy w obszarze ewaluacji i nie tylko.
Dyskusja, wymiana doświadczeń.
Sposób realizacjiZajęcia warsztatowe.
Warunki ukończenia formyAktywny udział w spotkaniu.
UwagiPlanowany termin: maj - czerwiec 2021 r.
Liczba godzin stacjonarnych4
KierownikAneta Drypa
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 133
Email kierownikaaneta.drypa@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli