Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: 12


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formyWS048
Nazwa formyModyfikacja programów nauczania na potrzeby własnej pracy
Rodzaj formyWarsztat
Obszar tematycznyEdukacja zawodowa i doradztwo edukacyjno-zawodowe
Poziom edukacyjny Szkoła podstawowa
AdresatNauczyciele doradcy zawodowi - szkoła podstawowa.
Cel/cele formyDostosowanie pragramów nauczania do potrzeb szkoły, swoich i ucznia.
Realizowane treści1. Przepisy prawa oświatowego dotyczące doradztwa zawodowego.
2. Ogólne wymagania merytoryczne programów nauczania.
3. Innowacyjność i kreatywność w praktyce szkolnej.
4. Praca na własnym programie nauczania.
5. Dyskusja i wymiana doświadczeń.
Sposób realizacjiForma przeprowadzona w postaci warsztatu.
Warunki ukończenia formyAktywny udział w warsztacie.
UwagiPlanowany czas przeprowadzenia zajęć kwiecień - maj 2021
Liczba godzin stacjonarnych4
KierownikAneta Drypa
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 133
Email kierownikaaneta.drypa@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli