Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: nieograniczona


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formySWS021
Nazwa formySieć współpracy i samokształcenia "Aktywna tablica"
Rodzaj formySieć współpracy i samokształcenia
Obszar tematycznyOferta metodyczna: Edukacja informatyczna i multimedialna
Poziom edukacyjny Przedszkole, Szkoła podstawowa, Szkoła ponadpodstawowa
AdresatNauczyciele biorący udział w rządowym programie "Aktywna Tablica".
Cel/cele formyWzmacnianie kompetencji nauczycieli uczących informatyki we wszystkich typach szkół.
Realizowane treściNauczyciele tworzący sieć mogą współpracować, wymieniać poglądy i dzielić się doświadczeniem, wzajemnie się uczyć, wspólnie rozważać istotne kwestie, szukać innowacyjnych i efektywnych rozwiązań problemów. Współpraca w sieci jest ułatwiona dzięki kontaktom za pomocą sieci internetowej, jest także oparta na partnerstwie i demokracji.
Sposób realizacjiW ramach sieci współpracy zostaną zorganizowane:
– warsztaty stacjonarne – 4 godziny dydaktyczne;
– zajęcia e-learningowe – 4 godziny dydaktyczne.
Warunki ukończenia formyObecność i aktywny udział w zajęciach.
Liczba godzin stacjonarnych4
Liczba godzin e-learningowych4
KierownikTomasz Sokołowski
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 110
Email kierownikatomasz.sokolowski@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli