Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: nieograniczona


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formySWS022
Nazwa formyKonkurs Informatyczny – sieć współpracy i samokształcenia
Rodzaj formySieć współpracy i samokształcenia
Obszar tematycznyOferta metodyczna: Edukacja informatyczna i multimedialna
Poziom edukacyjny Szkoła podstawowa
AdresatNauczyciele uczący informatyki w szkołach podstawowych przygotowujący uczniów do udziału w Wojewódzkim Konkursie z Informatyki.
Cel/cele formyDoskonalenie form i metod pracy nauczyciela z uczniem uzdolnionym i zainteresowanym zagadnieniami informtycznymi. Wymiana doświadczeń.
Realizowane treści1. Wojewódzki Konkurs z Informatyki dla uczniów szkół podstawowych.
2. Wykorzystanie zasobów edukacyjnych platformy (materiały metodyczne, linki do cennych źródeł informacji).
3. Dzielenie się własnym doświadczeniem (m.in. przykłady dobrych praktyk w pracy z uczniem uzdolnionym).
Sposób realizacjiNauczyciele tworzący sieć mogą współpracować, wymieniać poglądy i dzielić się doświadczeniem, wzajemnie się uczyć, wspólnie rozważać istotne kwestie, szukać innowacyjnych i efektywnych rozwiązań problemów. Współpraca w sieci jest ułatwiona dzięki kontaktom za pomocą sieci internetowej, jest także oparta na partnerstwie i demokracji.

W ramach sieci współpracy i samokształcenia zostaną zorganizowane:
– konferencja metodyczna dla nauczycieli przygotowujących uczniów szkół podstawowych do Wojewódzkiego Konkursu z Informatyki pt. "Praca z uczniem uzdolnionym informatycznie" – 4 godziny dydaktyczne (spotkanie stacjonarnie);
– zajęcia e-learningowe – 4 godziny dydaktyczne.
Warunki ukończenia formyObecność i aktywny udział w zajęciach.
Liczba godzin stacjonarnych4
Liczba godzin e-learningowych4
KierownikTomasz Sokołowski
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 110
Email kierownikatomasz.sokolowski@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli