Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: 27


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formyWEB043
Nazwa formyNowatorskie metody nauczania w edukacji wczesnoszkolnej
Rodzaj formyWebinarium
Obszar tematycznyOferta metodyczna: Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna
Poziom edukacyjny Szkoła podstawowa
AdresatNauczyciele edukacji wczesnoszkolnej powiatu ostrowieckiego i opatowskiego.
Cel/cele formyPogłębienie wiedzy na temat nowatorskich metod pracy w edukacji wczesnoszkolnej i inspirowanie nauczycieli do stosowania ich w pracy dydaktycznej.
Realizowane treści1. Zapoznanie uczestników z nowatorskimi metodami nauczania w edukacji wczesnoszkolnej.
2. Zachęcanie do stosowania nowatorskiego podejścia do edukacji.
3. Inspirowanie nauczycieli do poszukiwania skutecznych i ciekawych metod prowadzenia zajęć.
Sposób realizacjiWebinarium będzie prowadzone za pośrednictwem platformy Microsoft Teams.
Warunki ukończenia formyUdział w webinarium.
Liczba godzin e-learningowych2
KierownikGrażyna Krupa
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 133
Email kierownikagrazyna.krupa@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli