Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: nieograniczona


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formyRPP011
Nazwa formyUzależnieni od sieci
Rodzaj formyRada pedagogiczna
Obszar tematycznyOferta psychologiczno-pedagogiczna: Wychowanie. Opieka. Profilaktyka
Poziom edukacyjny Szkoła podstawowa, Szkoła ponadpodstawowa
AdresatKadra psychologiczno-pedagogiczna szkół i placówek oświatowych oraz nauczyciele wychowawcy zainteresowani problematyką patologicznego używania Internetu.
Cel/cele formyWsparcie szkoły oraz nauczycieli w ochronie dzieci przed zagrożeniami wynikającymi z nadmiernego korzystania z Internetu. Podniesienie poziomu kompetencji medialnej nauczycieli.
Realizowane treści1. Nowe media – przegląd definicji i rodzaje uzależnień (uzależnienia chemiczne a behawioralne).
2. Zagrożenia wynikające z nadmiernego korzystania z elektronicznych mediów. Internet a psychika.
3. Rozwój psychospołeczny ucznia a nadużywanie Internetu.
4. Konsekwencje nadmiernego korzystania z Internetu.
5. Jak chronić dzieci i młodzież przed uzależnieniami od komputera i Internetu.
6. Lepiej zapobiegać... czyli budowanie bariery wewnątrz.
7. Instytucje oraz placówki udzielające wsparcia w sytuacji uzależnienia od nowych technologii.
Sposób realizacjiTemat ten może zostać zrealizowany jako szkolenie dla rady pedagogicznej w formie wyjazdowej w placówce zamawiającej szkolenie lub zdalnie poprzez platformę Office 365 Education Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach lub platformę szkoły, placówki. Szkolenie w formie zdalnej zrealizowane będzie jako dwa webinaria po 2 godziny dydaktyczne.
Warunki ukończenia formyAktywny udział w zajęciach.
UwagiCena rady pedagogicznej zostanie skalkulowana dla każdej szkoły indywidualnie.
Liczba godzin stacjonarnych4
KierownikAgnieszka Salwa
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 123
Email kierownikaagnieszka.salwa@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli