Powrót do wyników

Brak wolnych miejsc na wybrane szkolenie.

Kod formyWS009-1
Nazwa formyProjekt ŚAMI w Chmurze – Programowanie w języku Scratch – szkolenie podstawowe. Moduł 1
Rodzaj formyWarsztat
Obszar tematycznyOferta metodyczna: Edukacja informatyczna i multimedialna
Poziom edukacyjny Szkoła podstawowa
AdresatSzkolenie adresowane jest głównie do nauczycieli informatyki na pierwszym i drugim etapie edukacyjnym. Mogą w nim uczestniczyć również nauczyciele innych przedmiotów.
Cel/cele formyZapoznanie nauczycieli z możliwościami wykorzystania programu Scratch w nauczaniu programowania.
Realizowane treści1. Pierwsze kroki z programowaniem – wykorzystanie zasobów serwisu Godzina kodowania.
2. Zapoznanie się z zawartością portalu www.scratch.mit.edu. Utworzenie konta użytkownika i omówienie jego funkcjonalności, modyfikacja profilu.
3. Środowisko pracy w programie Scratch. Przeglądanie udostępnionych projektów umieszczonych na stronie.
4. Instalacja programu Scratch na komputerze.
5. Tworzenie uruchamianie i publikowanie prostych programów z wykorzystaniem podstawowych bloczków programu Scratch.
Sposób realizacjiZajęcia prowadzone będą z wykorzystaniem następujących metod:
– wykład: przedstawienie i omówienie określonych zagadnień, pojęć, problemów itp.;
– prezentacja, pokaz: przedstawienie przykładowych rozwiązań, prac wykonanych przez słuchaczy w trakcie ćwiczeń itp.;
– dyskusja mająca na celu wymianę poglądów i doświadczeń słuchaczy oraz prowadzącego;
– praca indywidualna słuchaczy: wykonywanie zadań z wykorzystaniem komputera;
– wykonywanie zadań umieszczonych na platformie e-learningowej.
Warunki ukończenia formyAktywny udział w szkoleniu.
UwagiSzkolenie dostępne dla nauczycieli ze szkół, które zgłoszą swój udział w projekcie "Świętokrzyska Akademia Młodych Informatyków w Chmurze 2020/2021".
Możliwość zapisu udostępniona zostanie po przesłaniu zgłoszeń szkół do projektu "ŚAMI w Chmurze" oraz opracowaniu harmonogramu szkoleń. Informacja o uruchomieniu zapisów do konkretnych grup szkoleniowych przesłana zostanie do nauczycieli zgłoszonych przez szkoły do udziału w projekcie "ŚAMI w Chmurze".

Minimalne wymagania od uczestników szkolenia:
– umiejętność sprawnego posługiwania się komputerem;
– znajomość systemu operacyjnego w zakresie: tworzenia, zapisywania, kopiowania, wyszukiwania i edycji dokumentów;
– umiejętność wyszukiwania informacji w sieci Internet;
– umiejętność korzystania z konta pocztowego.
Liczba godzin stacjonarnych4
Liczba godzin e-learningowych2
KierownikAnna Trawka
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 140
Email kierownikaanna.trawka@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli