Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: nieograniczona


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formySS009
Nazwa formyZanim będzie za późno – przemoc seksualna wobec dzieci
Rodzaj formySeminarium
Obszar tematycznyOferta psychologiczno-pedagogiczna: Wychowanie. Opieka. Profilaktyka
Poziom edukacyjny Szkoła podstawowa, Szkoła ponadpodstawowa
AdresatWszyscy zainteresowani nauczyciele, pedagodzy, wychowawcy placówek opiekuńczo-wychowawczych, rodzice.
Cel/cele formyWyposażenie nauczycieli w podstawy wiedzy dotyczącej profilaktyki przemocy seksualnej wobec dzieci.
Realizowane treści1. Typy krzywdzenia w sferze seksualnej.
2. Charakterystyka dziecka – ofiary nadużyć seksualnych.
3. Oznaki nadużyć seksualnych wobec dzieci.
4. Konsekwencje doraźne i odroczone.
5. Założenia profilaktyki przemocy seksualnej wobec dzieci.
Sposób realizacjiZajęcia prowadzone są w formie seminarium.
Warunki ukończenia formyAktywny udział w zajęciach.
UwagiTermin szkolenia: 4.02.2021 r.
Liczba godzin stacjonarnych4
KierownikMarzanna Kostecka-Biskupska
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 119
Email kierownikamarzanna.kostecka@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli