Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: nieograniczona


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formyRPP010
Nazwa formyProfilaktyka agresji i przemocy
Rodzaj formyRada pedagogiczna
Obszar tematycznyOferta psychologiczno-pedagogiczna: Wychowanie. Opieka. Profilaktyka
Poziom edukacyjny Szkoła podstawowa, Szkoła ponadpodstawowa
AdresatNauczyciele szkół podstawowych oraz wychowawcy placówek wychowania pozaszkolnego.
Cel/cele formyPogłębienie wiedzy i umiejętności uczestników w zakresie przeciwdziałania agresji i przemocy w szkole.
Realizowane treści1. Zjawisko agresji i przemocy w szkołach – analiza wyników badań oraz ustalenia terminologiczne.
2. Przyczyny i mechanizmy powstawania przemocy.
3. Zasady pracy z uczniem przejawiającym zachowania trudne.
4. Doraźna i długofalowa interwencja wobec sprawców przemocy.
5. Strategie nauczycielskie kierowane na zachowanie uczniów.
Sposób realizacjiZajęcia będą prowadzone w formie wykładu interaktywnego.
Warunki ukończenia formyUdział w zajęciach.
UwagiCena zostanie skalkulowana indywidualnie dla każdej placówki. Istnieje możliwość zamówienia szkolenia w formie webinarium (2 x 90 minut).
Termin realizacji szkolenia: X. 2020 r.–VI. 2021 r. – do uzgodnienia.
Liczba godzin stacjonarnych4
KierownikMarzanna Kostecka-Biskupska
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 119
Email kierownikamarzanna.kostecka@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli