Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: nieograniczona


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formySWS025
Nazwa formyKatecheta towarzyszy młodym
Rodzaj formySieć współpracy i samokształcenia
Obszar tematycznyOferta metodyczna: Religia i etyka
Poziom edukacyjny Szkoła ponadpodstawowa
AdresatNauczyciele religii ze szkół ponadpodstawowych w Kielcach i okolicy.
Cel/cele formyWymiana doświadczeń, wzajemne wsparcie oraz wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela religii w szkole ponadpodstawowej.
Realizowane treściTematy spotkań będą nawiązywać do adhortacji „Christus vivit” oraz zainteresowań i potrzeb katechetów.
Sposób realizacji„Katecheta towarzyszy młodym” to propozycja zajęć realizowanych w formie udziału we Mszy Świętej i warsztatach metodycznych oraz aktywności na platformie e-learningowej, gdzie przewiduje się wymianę pomysłów i doświadczeń, dyskusje wokół ważnych zagadnień oraz możliwość prezentacji własnego dorobku zawodowego. Będzie to cykl 4 spotkań oraz zajęcia online. Każde spotkanie będzie trwało 3 godziny dydaktyczne.
Warunki ukończenia formyAktywny udział w szkoleniu.
UwagiSpotkania będą się odbywać w kaplicy kurialnej oraz sali Wydziału Katechetycznego w Kielcach przy ul. Jana Pawła II 3.
Liczba godzin stacjonarnych12
Liczba godzin e-learningowych4
KierownikWaldemar Wiśniowski
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 113
Email kierownikawaldemar.wisniowski@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli