Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: nieograniczona


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formySWS026
Nazwa formySieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli wychowania do życia w rodzinie
Rodzaj formySieć współpracy i samokształcenia
Obszar tematycznyOferta psychologiczno-pedagogiczna: Wychowanie. Opieka. Profilaktyka
Poziom edukacyjny Szkoła podstawowa, Szkoła ponadpodstawowa
AdresatNauczyciele uczący lub zdobywający kwalifikacje do uczenia wychowania do życia w rodzinie.
Cel/cele formyWymiana doświadczeń, wzajemne wsparcie oraz wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela wychowania do życia w rodzinie.
Realizowane treści1. Wymiana doświadczeń w zakresie pracy zdalnej w ramach wychowania do życia w rodzinie.
2. Zasoby sieciowe do pracy zdalnej – narzędzia i przykłady ich wykorzystania.
3. Materiały do wykorzystania w pracy z rodzicami.
Sposób realizacjiSieć współpracy i samokształcenia to propozycja zajęć realizowanych w formie spotkań warsztatowych (wymiana pomysłów i doświadczeń, dyskusje wokół ważnych zagadnień oraz możliwość prezentacji swojego dorobku).
Będzie to cykl: 3 spotkania stacjonarne (3 x 4 godz. dydaktyczne) oraz e-learning na platformie Moodle ŚCDN (3 x 2 godz. dydaktyczne).
Warunki ukończenia formyUdział w zajęciach stacjonarnych oraz wykonanie zadań na platformie e-learningowej.
UwagiTerminy warsztatów stacjonarnych:
22.10.2020 r.
18.02.2021 r.
15.04.2021 r.
Liczba godzin stacjonarnych12
Liczba godzin e-learningowych6
KierownikMarzanna Kostecka-Biskupska
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 119
Email kierownikamarzanna.kostecka@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli