Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: nieograniczona


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formySS010
Nazwa formyWspółpraca z rodzicami
Rodzaj formySeminarium
Obszar tematycznyOferta psychologiczno-pedagogiczna: Rodzice w szkole
Poziom edukacyjny Przedszkole, Szkoła podstawowa, Szkoła ponadpodstawowa
AdresatZainteresowani nauczyciele i pedagodzy szkolni oraz wychowawcy pozaszkolnych placówek oświatowo-wychowawczych.
Cel/cele formyPrzygotowanie uczestników do szeroko rozumianej współpracy z rodzicami.
Realizowane treści1. Rodzice w szkole – prawa i obowiązki rodziców wobec szkoły w świetle prawa oświatowego.
2. Bariery we współpracy.
3. Tworzenie klimatu współpracy z rodzicami.
3. Trójkąt wpływu wychowawczego.
4. Warunki poprawnych relacji nauczyciel – rodzic.
Sposób realizacjiZajęcia prowadzone będą metodami aktywizującymi.
Warunki ukończenia formyUdział w zajęciach.
UwagiTermin szkolenia:
27.01.2021 r. godz. 14.30
Liczba godzin stacjonarnych4
KierownikMarzanna Kostecka-Biskupska
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 119
Email kierownikamarzanna.kostecka@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli