Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: nieograniczona


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formySS011
Nazwa formyBezpieczni – agresja i przemoc w szkole
Rodzaj formySeminarium
Obszar tematycznyOferta psychologiczno-pedagogiczna: Wychowanie. Opieka. Profilaktyka
Poziom edukacyjny Szkoła podstawowa, Szkoła ponadpodstawowa
AdresatWychowawcy klas, nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
Cel/cele formyPogłębienie wiedzy na temat zjawiska agresji i przemocy w szkole w kontekście działań profilaktycznych oraz interwencyjnych.
Realizowane treści1. Źródła zachowań agresywnych i przemocowych u dzieci i młodzieży.
2. Działania profilaktyczne.
3. Rola nauczyciela w powstawaniu i zapobieganiu zachowaniom agresywnym.
4. Działania interwencyjne.
Sposób realizacjiZajęcia prowadzone w sposób zakładający aktywność uczestników.
Warunki ukończenia formyAktywny udział w zajęciach.
UwagiTermin szkolenia:
17.03.2021 r.
Liczba godzin stacjonarnych4
KierownikMarzanna Kostecka-Biskupska
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 119
Email kierownikamarzanna.kostecka@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli