Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: nieograniczona


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formyKDP024
Nazwa formyJak przygotować i poprowadzić dobrą wywiadówkę?
Rodzaj formyKurs doskonalący
Obszar tematycznyOferta psychologiczno-pedagogiczna: Rodzice w szkole
Poziom edukacyjny Szkoła podstawowa, Szkoła ponadpodstawowa
AdresatZainteresowani nauczyciele, wychowawcy szkolnych i pozaszkolnych placówek oświatowo-wychowawczych.
Cel/cele formyPrzygotowanie do prowadzenia efektywnych spotkań z rodzicami.
Realizowane treści1. Typy spotkań z rodzicami i ich charakterystyka.
2. Warunki dobrego spotkania z rodzicami.
3. Wywiadówki: rodzaje – zadania – przebieg.
4. Kompetencje nauczyciela we współpracy z rodzicami.
5. Potrzeby i oczekiwania rodziców wobec szkoły i nauczyciela.
6. "Recepta" na dobrą współpracę szkoły z rodzicami.
Sposób realizacjiPodczas zajęć wykorzystane będą aktywizujące metody pracy z grupą oraz elementy wykładu.
Warunki ukończenia formyUdział w zajęciach.
UwagiTermin szkolenia:
23.02.2021 r., godz. 10.00.
Cena45 zł
Liczba godzin stacjonarnych8
KierownikMarzanna Kostecka-Biskupska
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 119
Email kierownikamarzanna.kostecka@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli