Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: nieograniczona


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formyWEB036
Nazwa formyWywiadówka online
Rodzaj formyWebinarium
Obszar tematycznyOferta psychologiczno-pedagogiczna: Rodzice w szkole
Poziom edukacyjny Szkoła podstawowa, Szkoła ponadpodstawowa
AdresatZainteresowani nauczyciele, wychowawcy szkolnych i pozaszkolnych placówek oświatowo-wychowawczych.
Cel/cele formyPrzygotowanie do prowadzenia efektywnych spotkań z rodzicami.
Realizowane treści1. Warunki dobrego spotkania online.
2. Potrzeby rodzica a zasoby nauczyciela w konwencji formuły zdalnej.


Sposób realizacjiWebinarium.
Warunki ukończenia formyUdział w webinarium.
Liczba godzin e-learningowych2
KierownikMarzanna Kostecka-Biskupska
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 119
Email kierownikamarzanna.kostecka@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli