Powrót do wyników

Brak wolnych miejsc na wybrane szkolenie.

Kod formyWS010-2
Nazwa formyProjekt ŚAMI w Chmurze – Programowanie w języku Scratch – szkolenie zaawansowane. Moduł 2
Rodzaj formyWarsztat
Obszar tematycznyOferta metodyczna: Edukacja informatyczna i multimedialna
Poziom edukacyjny Szkoła podstawowa
AdresatSzkolenie adresowane jest głównie do nauczycieli informatyki na pierwszym i drugim etapie edukacyjnym. Mogą w nim uczestniczyć również nauczyciele innych przedmiotów.
Cel/cele formyZapoznanie nauczycieli z zaawansowanymi możliwościami wykorzystania programu Scratch w nauczaniu programowania.
Realizowane treści1. Przygotowanie zaawansowanych projektów multimedialnych z wykorzystaniem:
– zmiennych i list;
– własnych bloków bez parametrów i z parametrami;
– mechanizmu komunikatów;
– elementów multimedialnych.
2. Nowości w programie Scratch 3.0.
Sposób realizacjiZajęcia prowadzone będą z wykorzystaniem następujących metod:
– wykład: przedstawienie i omówienie określonych zagadnień, pojęć, problemów itp.;
– prezentacja, pokaz: przedstawienie przykładowych rozwiązań, prac wykonanych przez słuchaczy w trakcie ćwiczeń itp.;
– dyskusja mająca na celu wymianę poglądów i doświadczeń słuchaczy oraz prowadzącego;
– praca indywidualna słuchaczy: wykonywanie zadań z wykorzystaniem komputera;
– wykonywanie zadań umieszczonych na platformie e-learningowej.
Warunki ukończenia formyAktywny udział w zajęciach.
UwagiSzkolenie dostępne dla nauczycieli ze szkół, które zgłoszą swój udział w projekcie "Świętokrzyska Akademia Młodych Informatyków w Chmurze 2020/2021".
Możliwość zapisu udostępniona zostanie po przesłaniu zgłoszeń szkół do projektu "ŚAMI w Chmurze" oraz opracowaniu harmonogramu szkoleń. Informacja o uruchomieniu zapisów do konkretnych grup szkoleniowych przesłana zostanie do nauczycieli zgłoszonych przez szkoły do udziału w projekcie "ŚAMI w Chmurze".

Minimalne wymagania od uczestników szkolenia:
W warsztatach mogą uczestniczyć nauczyciele ze szkół realizujących projekt Świętokrzyska Akademia Młodego Informatyka, którzy ukończyli szkolenia "Projekt ŚAMI – Programowanie w języku Scratch" – Moduł 1, Moduł 2, Moduł 3 oraz "Projekt ŚAMI – Programowanie w języku Scratch – szkolenie zaawansowane" – Moduł 1" lub posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu tych szkoleń.
Liczba godzin stacjonarnych4
Liczba godzin e-learningowych2
KierownikAnna Trawka
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 140
Email kierownikaanna.trawka@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli