Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: nieograniczona


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formyWS070
Nazwa formyRozwój zawodowy katechety stażysty
Rodzaj formyWarsztat
Obszar tematycznyOferta metodyczna: Religia i etyka
Poziom edukacyjny Przedszkole, Szkoła podstawowa, Szkoła ponadpodstawowa
AdresatNauczyciele religii rozpoczynający pracę w szkole.
Cel/cele formyDoskonalenie umiejętności planowania rozwoju zawodowego katechety.
Realizowane treści1. Awans w kontekście rozwoju zawodowego nauczycieli.
2. Procedury awansu nauczyciela stażysty i interpretacja aktualnych przepisów prawa z tym związanych.
3. Powinności nauczyciela stażysty w okresie odbywania stażu.
4. Planowanie rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty z uwzględnieniem specyfiki zadań katechety.
Sposób realizacjiWykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, warsztaty.
Warunki ukończenia formyAktywny udział w zajęciach.
Liczba godzin stacjonarnych4
KierownikWaldemar Wiśniowski
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 113
Email kierownikawaldemar.wisniowski@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli