Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: nieograniczona


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formyKMS004
Nazwa formyJesienne spotkanie formacyjne dla katechetów
Rodzaj formyKonferencja przedmiotowo-metodyczna
Obszar tematycznyOferta metodyczna: Religia i etyka
Poziom edukacyjny Przedszkole, Szkoła podstawowa, Szkoła ponadpodstawowa
AdresatNauczyciele religii – świeccy i osoby zakonne.
Cel/cele formyDoskonalenie umiejętności dydaktycznych i pogłębienie kompetencji merytorycznych.
Realizowane treści1. Eucharystia w intencji katechetów i katechizowanych.
2. Wykłady w Seminarium Duchownym w Kielcach.
3. Aktualne wyzwania katechetyczne i dyskusja.
Sposób realizacjiLiturgia, wykład, panel dyskusyjny. Temat wykładu zostanie podany wraz z informacją o konkretnym terminie szkolenia najpóźniej dwa tygodnie przed spotkaniem.
Warunki ukończenia formyUdział w konferencji.
Liczba godzin stacjonarnych4
KierownikWaldemar Wiśniowski
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 113
Email kierownikawaldemar.wisniowski@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli