Powrót do wyników

Brak wolnych miejsc na wybrane szkolenie.

Kod formyWS011-1
Nazwa formyProjekt ŚAMI w Chmurze – Programowanie w języku C++ – szkolenie podstawowe. Moduł 1
Rodzaj formyWarsztat
Obszar tematycznyOferta metodyczna: Edukacja informatyczna i multimedialna
Poziom edukacyjny Szkoła podstawowa, Szkoła ponadpodstawowa
AdresatSzkolenie adresowane jest do nauczycieli informatyki na drugim i trzecim etapie edukacyjnym.
Cel/cele formyZapoznanie nauczycieli z możliwościami wykorzystania języka C++ w nauczaniu programowania.
Realizowane treści1. Środowisko programistyczne Dev-C++.
2. Instrukcje wejścia i wyjścia.
3. Zmienne.
4. Podstawowe typy danych.
Sposób realizacjiZajęcia prowadzone będą z wykorzystaniem następujących metod:
– wykład: przedstawienie i omówienie określonych zagadnień, pojęć, problemów itp.;
– prezentacja, pokaz: przedstawienie przykładowych rozwiązań, prac wykonanych przez słuchaczy w trakcie ćwiczeń itp.;
– dyskusja mająca na celu wymianę poglądów i doświadczeń słuchaczy oraz prowadzącego;
– praca indywidualna słuchaczy: wykonywanie zadań z wykorzystaniem komputera.

Szkolenie jest prowadzone metodą blended learningową. Uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe oraz zadania do wykonania, które są następnie sprawdzane i odsyłane wraz z komentarzem i oceną.
Warunki ukończenia formyAktywny udział w zajęciach. Wykonanie zadań umieszczonych na platformie e-learningowej.
UwagiSzkolenie dostępne dla nauczycieli ze szkół, które zgłoszą swój udział w projekcie "Świętokrzyska Akademia Młodych Informatyków w Chmurze 2020/2021".
Możliwość zapisu udostępniona zostanie po przesłaniu zgłoszeń szkół do projektu "ŚAMI w Chmurze" oraz opracowaniu harmonogramu szkoleń. Informacja o uruchomieniu zapisów do konkretnych grup szkoleniowych przesłana zostanie do nauczycieli zgłoszonych przez szkoły do udziału w projekcie "ŚAMI w Chmurze".
Liczba godzin stacjonarnych4
Liczba godzin e-learningowych4
KierownikAnna Trawka
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 140
Email kierownikaanna.trawka@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli