Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: nieograniczona


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formyKDP005
Nazwa formyProjekt ŚAMI w Chmurze – Python – praktyczne podstawy programowania
Rodzaj formyKurs doskonalący
Obszar tematycznyOferta metodyczna: Edukacja informatyczna i multimedialna
Poziom edukacyjny Szkoła podstawowa, Szkoła ponadpodstawowa
AdresatSzkolenie adresowane jest do nauczycieli informatyki na drugim i trzecim etapie edukacyjnym.
Cel/cele formyPoznanie i praktyczne wykorzystanie środowiska programowania języka Python oraz jego najpopularniejszych modułów.
Realizowane treści1. Instalacja i konfiguracja środowiska Python oraz dodatkowych narzędzi wspomagających proces programowania.
2. Zasady pisania, uruchamiania i testowania programów.
3. Omówienie i praktyczne wykorzystanie: poleceń przypisania, warunkowych i iteracyjnych, instrukcji wejścia/wyjścia, wyrażeń arytmetycznych i logicznych, funkcji oraz zmiennych i tablic.
4. Praktyczna implementacja wybranych algorytmów w Pythonie.
5. Programy sterujące ruchem żółwia na ekranie na przykładzie moduły Turtle: polecenia sterujące ruchem żółwia, tworzenie prostych rysunków, definiowanie i wykorzystanie funkcji, zastosowanie instrukcji iteracyjnych do programowania czynności powtarzających się, kolorowe motywy graficzne.
Sposób realizacjiZajęcia prowadzone będą z wykorzystaniem następujących metod:
– wykład: przedstawienie i omówienie określonych zagadnień, pojęć, problemów itp.;
– prezentacja, pokaz: przedstawienie przykładowych rozwiązań, prac wykonanych przez słuchaczy w trakcie ćwiczeń itp.;
– dyskusja mająca na celu wymianę poglądów i doświadczeń słuchaczy oraz prowadzącego;
– praca indywidualna słuchaczy: wykonywanie zadań z wykorzystaniem komputera.
Warunki ukończenia formyAktywny udział w zajęciach.
UwagiTermin szkolenia zostanie ustalony po zgłoszeniu się odpowiedniej liczby uczestników.

Cena zostanie ustalona po utworzeniu grupy.
Liczba godzin stacjonarnych24
KierownikAnna Trawka
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 140
Email kierownikaanna.trawka@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli