Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: nieograniczona


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formyKDP006
Nazwa formyProjekt ŚAMI w Chmurze – Programowanie w języku C++ – poziom średniozaawansowany
Rodzaj formyKurs doskonalący
Obszar tematycznyOferta metodyczna: Edukacja informatyczna i multimedialna
Poziom edukacyjny Szkoła podstawowa, Szkoła ponadpodstawowa
AdresatSzkolenie adresowane jest do nauczycieli informatyki na drugim i trzecim etapie edukacyjnym.
Cel/cele formyZapoznanie nauczycieli z możliwościami wykorzystania języka C++ w nauczaniu programowania.
Realizowane treści1. Stosowanie funkcji.
2. Łańcuchy znaków.
3. Wykorzystanie tablic.
Sposób realizacjiZajęcia prowadzone będą z wykorzystaniem następujących metod:
– wykład: przedstawienie i omówienie określonych zagadnień, pojęć, problemów itp.;
– prezentacja, pokaz: przedstawienie przykładowych rozwiązań, prac wykonanych przez słuchaczy w trakcie ćwiczeń itp.;
– dyskusja mająca na celu wymianę poglądów i doświadczeń słuchaczy oraz prowadzącego;
– praca indywidualna słuchaczy: wykonywanie zadań z wykorzystaniem komputera.

Szkolenie jest prowadzone metodą blended learningową. Uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe oraz zadania do wykonania, które są następnie sprawdzane i odsyłane wraz z komentarzem i oceną.
Warunki ukończenia formyAktywny udział w zajęciach. Wykonanie zadań umieszczonych na platformie e-learningowej.
UwagiTermin szkolenia zostanie ustalony po zgłoszeniu się odpowiedniej liczby uczestników.

Cena zostanie ustalona po utworzeniu grupy.
Liczba godzin stacjonarnych12
Liczba godzin e-learningowych8
KierownikAnna Trawka
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 140
Email kierownikaanna.trawka@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli