Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: nieograniczona


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formyKDP007
Nazwa formyProjekt ŚAMI w Chmurze – Programowanie w języku C++ – poziom zaawansowany
Rodzaj formyKurs doskonalący
Obszar tematycznyOferta metodyczna: Edukacja informatyczna i multimedialna
Poziom edukacyjny Szkoła podstawowa, Szkoła ponadpodstawowa
AdresatSzkolenie adresowane jest do nauczycieli informatyki na drugim i trzecim etapie edukacyjnym.
Cel/cele formyNabycie przez uczestników podstaw posługiwania się wizualnymi możliwościami języka C++ na poziomie umożliwiającym dalsze, samodzielne doskonalenie oraz tworzenie prostych aplikacji okienkowych.
Realizowane treści1. Wprowadzenie do programowania obiektowego.
2. Własny edytor tekstu.
3. Tworzenie prostego kalkulatora.
4. Tworzenie prostych gier.
Sposób realizacjiZajęcia prowadzone będą z wykorzystaniem następujących metod:
– wykład: przedstawienie i omówienie określonych zagadnień, pojęć, problemów itp.;
– prezentacja, pokaz: przedstawienie przykładowych rozwiązań, prac wykonanych przez słuchaczy w trakcie ćwiczeń itp.;
– dyskusja mająca na celu wymianę poglądów i doświadczeń słuchaczy oraz prowadzącego;
– praca indywidualna słuchaczy: wykonywanie zadań z wykorzystaniem komputera.

Szkolenie jest prowadzone metodą blended learningową. Uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe oraz zadania do wykonania, które są następnie sprawdzane i odsyłane wraz z komentarzem i oceną.
Warunki ukończenia formyAktywny udział w zajęciach. Wykonanie zadań umieszczonych na platformie e-learningowej.
UwagiTermin szkolenia zostanie ustalony po zgłoszeniu się odpowiedniej liczby uczestników.

Cena zostanie ustalona po utworzeniu grupy.
Liczba godzin stacjonarnych12
Liczba godzin e-learningowych8
KierownikAnna Trawka
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 140
Email kierownikaanna.trawka@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli