Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: nieograniczona


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formyKS007
Nazwa formyV Wojewódzka Konferencja Nauczycieli Geografii i Wiedzy o społeczeństwie
Rodzaj formyKonferencja
Obszar tematycznyOferta metodyczna: Przedmioty matematyczno-przyrodnicze
Poziom edukacyjny Szkoła podstawowa, Szkoła ponadpodstawowa
AdresatNauczyciele geografii i wiedzy o społeczeństwie w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych województwa świętokrzyskiego.
Cel/cele formyPoszerzenie wiedzy oraz wzbogacenie warsztatu metodycznego nauczycieli.
Realizowane treści1. Wykład na temat aktualnych problemów społeczno-gospodarczych na świecie.
2. Informacje o organizacji Olimpiady Geograficznej w Okręgu Świętokrzyskim.
3. Informacje doradców metodycznych.
Sposób realizacjiKonferencja odbędzie się w Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, przy ul. Marszałka J. Piłsudskiego 42.
Planowany termin konferencji: marzec 2021 r. Informacja o terminie konferetencji zostanie zamieszczona w zakładce "Aktualności" na stronie www.scdn.pl oraz zostanie wysłana mailowo do wszystkich osób zapisanych na konferencję.
Warunki ukończenia formyUdział w konferencji.
UwagiKonferencja jest organizowana we współpracy z doradcą metodycznym – panem Wojciechem Białkiem.
Liczba godzin stacjonarnych3
KierownikEwa Kwiecień
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 143
Email kierownikaewa.kwiecien@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli