Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: nieograniczona


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formyWEB004
Nazwa formyUczeń samodzielny – rozwijanie odpowiedzialności za własny rozwój w oparciu o ocenianie kształtujące
Rodzaj formyWebinarium
Obszar tematycznyOferta metodyczna: Języki obce
Poziom edukacyjny Szkoła podstawowa
AdresatNauczyciele zainteresowni metodami kształcenia na odległość w kontekscie budowania samodzielności uczniów.
Cel/cele formyWzbogacenie warsztatu pracy nauczycieli o wybrane elementy oceniania kształtującego.
Realizowane treści1.Ocenianie kształtujące i informacja zwrotna w nauczaniu zdalnym i nie tylko.
2.Tworzenie materiałów do pracy zdalnej i włączanie uczniów do współpracy.
3.Narzędzia cyfrowe do tworzenia gier, quizów, puzzli, krzyżówek.
Sposób realizacjiWarsztat przeprowadzony zostanie w oparciu o aplikację MIRO.
Warunki ukończenia formyAktywne uczestnictwo w warsztatach.
Liczba godzin e-learningowych4
KierownikAnna Sepioło
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 133
Email kierownikaanna.sepiolo@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli