Powrót do wyników

Brak wolnych miejsc na wybrane szkolenie.

Kod formyKE026
Nazwa formyProjekt Szkoła Off Road – relacje w szkole. Warsztat pracy nauczyciela wychowawcy online i offline
Rodzaj formyKurs e-learningowy
Obszar tematycznyOferta psychologiczno-pedagogiczna: Wychowanie. Opieka. Profilaktyka
Poziom edukacyjny Szkoła podstawowa, Szkoła ponadpodstawowa
AdresatNauczyciele wychowawcy.
Cel/cele formyWsparcie nauczycieli w roli wychowawcy w trybie zdalnego nauczania.
Realizowane treści1. Reintegracja i integracja zespołów klasowych.
2. Monitorowanie i diagnoza niepokojących sytuacji.
3. Narzędzia interwencji kryzysowej.
Sposób realizacjiZajęcia realizowane jako element projektu: Szkoła Off Road - relacje w szkole. Kurs obejmuje 3 spotkania online w trybie: 2 godziny dydaktyczne webinarium na platformie MS Teams oraz 2 godziny dydaktyczne na platformie Moodle ŚCDN Kielce. Informacja o sposobie dołączania do zajęć w formie zdalnej zostanie wysłana drogą mailową do osób zapisanych, w dniu poprzedzającym szkolenie.
Warunki ukończenia formyUczestnictwo w webinarium i zajęciach e-learningowych. Zabieranie głosu w dyskusji, wykonanie zaplanowanych zadań dla uczestników.
UwagiTerminy zajęć:
1. 15.09.2020 r., godz. 14.00–15.30 – webinarium, 15.30–17.00 – praca na platformie;
2. 23.09.2020 r., godz. 14.00–15.30 – webinarium, 15.30–17.00 – praca na platformie;
3. 06.10.2020 r., godz. 14.00–15.30 – webinarium, 15.30–17.00 – praca na platformie.
Liczba godzin e-learningowych12
KierownikAgnieszka Salwa
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 123
Email kierownikaagnieszka.salwa@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli