Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: nieograniczona


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formyKE027
Nazwa formyProjekt Szkoła Off Road – relacje w szkole – Pozalekcyjny aspekt wychowawczy - Działania promocyjno-profilaktyczne w placówce oświatowej
Rodzaj formyKurs e-learningowy
Obszar tematycznyOferta psychologiczno-pedagogiczna: Wychowanie. Opieka. Profilaktyka
Poziom edukacyjny Szkoła podstawowa, Szkoła ponadpodstawowa
AdresatNauczyciele wychowawcy.
Cel/cele formyWsparcie nauczycieli w realizacji wychowawczych działań pozalekcyjnych online.
Realizowane treści1. Zadania wychowawczo-profilaktyczne szkoły i placówki.
2. Bezpieczeństwo i profilaktyka w działaniach promocyjnych szkoły.
3. Program wychowawczo-profilaktyczny - praca w czasie pandemii.
4. Profilaktyka w programach rekomendowanych.
Sposób realizacjiZajęcia realizowane jako element projektu: Szkoła Off Road - relacje w szkole. Kurs obejmuje spotkanie online w trybie: 2 godziny dydaktyczne webinarium na platformie MS Teams oraz 2 godziny dydaktyczne na platformie Moodle ŚCDN Kielce. Informacja o sposobie dołączania do zajęć w formie zdalnej zostanie wysłana drogą mailową do osób zapisanych, w dniu poprzedzającym szkolenie.
Warunki ukończenia formyUdział w webinarium i wykonanie zadań na platformie e-learningowej.
UwagiW przypadku większej liczby uczestników powstaną mniejsze grupy zgodnie z kolejnością logowań.
Termin zajęć:
15.12.2020 r., godz. 14.00–15.30 – webinarium, 15.30–17.00 – praca na platformie;
Liczba godzin e-learningowych4
KierownikMarzanna Kostecka-Biskupska
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 119
Email kierownikamarzanna.kostecka@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli