Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: nieograniczona


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formyKBS003
Nazwa formyMetodyka zdalnego nauczania matematyki
Rodzaj formyKurs blended learning
Obszar tematycznyOferta metodyczna: Przedmioty matematyczno-przyrodnicze
Poziom edukacyjny Szkoła podstawowa, Szkoła ponadpodstawowa
AdresatNauczyciele matematyki uczący w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.
Cel/cele formyRozwijanie kompetencji metodycznych nauczycieli w zakresie B-learningu w nauczaniu matematyki.
Realizowane treści1. Lekcje online oraz stacjonarne w nauczaniu matematyki.
2. Zastosowanie różnorodnych rozwiązań technicznych w blended learningu.
3. Edukacyjne zasoby internetowe w nauczaniu hybrydowym i realizacja podstawy programowej z matematyki.
Sposób realizacjiSzkolenie łączy tradycyjne metody nauki (2 spotkania stacjonarne po 4 godziny dydaktyczne w ŚCDN lub w jednej ze szkół z regionu skupiającego wielu matematyków zainteresowanych szkoleniem) z aktywnościami prowadzonymi zdalnie za pomocą komputera (2 zajęcia e-learningowe po 2 godziny dydaktyczne na platformie ŚCDN).
Warunki ukończenia formyObecność i aktywny udział w zajęciach.
UwagiData szkolenia zostanie ustalona po utworzeniu się grupy szkoleniowej.
Liczba godzin stacjonarnych8
Liczba godzin e-learningowych4
KierownikJolanta Korba
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 133
Email kierownikajolanta.korba@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli