Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: nieograniczona


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formySWS001
Nazwa formySieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli języka polskiego szkół ponadpodstawowych "Polonista w sieci 2"
Rodzaj formySieć współpracy i samokształcenia
Obszar tematycznyOferta metodyczna: Język polski
Poziom edukacyjny Szkoła ponadpodstawowa
AdresatNauczyciele języka polskiego w szkołach ponadpodstawowych.
Cel/cele formyWzbogacenie warsztatu pracy nauczycieli w perspektywie wyzwań nowoczesnej edukacji. Doskonalenie form i metod zdalnej pracy nauczyciela, wymiana doświadczeń związanych z wykorzystaniem rozwiązań w zakresie zdalnego nauczania.
Realizowane treści1.Propozycje lekcji zdalnych do wykorzystania w klasach szkoły ponadpodstawowej (technikum, liceum, branżowa szkoła zawodowa).
2. Propozycje sprawdzianów, testów i powtórzeń.
3. Ciekawe strony pomocne w organizacji zajęć online.
4. Propozycje aktywności i zasoby przydatne w pracy z maturzystami.
5. Informacje o aktualnej ofercie form doskonalenia dla polonistów.
Sposób realizacjiMateriały online, czat, forum na platformie Moodle ŚCDN. Platforma TEAMS.
Warunki ukończenia formyRejestracja i aktywność w sieci.
UwagiSieć prowadzona we współpracy z Renatą Janeczko, doradcą metodycznym ŚCDN.
Liczba godzin e-learningowych35
KierownikMałgorzata Ziomek
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 133
Email kierownikamalgorzata.ziomek@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli