Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: nieograniczona


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formyKMS008
Nazwa formyRealizacja podstawy programowej z muzyki w szkole podstawowej w kontekście rozwoju kompetencji kluczowych uczniów
Rodzaj formyKonferencja przedmiotowo-metodyczna
Obszar tematycznyOferta metodyczna: Edukacja artystyczna i kulturalna
Poziom edukacyjny Szkoła podstawowa
AdresatNauczyciele muzyki szkól podstawowych.
Cel/cele formyZdobycie umiejętności dobierania programów i technik nauczania z muzyki przydatnych w rozwijaniu kompetencji kluczowych u uczniów.
Realizowane treści1. Realizacja podstawy programowej z muzyki w klasach IV–VII.
2. Rozwijanie kompetencji kluczowych u uczniów na zajęciach muzyki.
Sposób realizacjiKonferencja odbędzie się w formie wykładu dla zainteresowanych nauczycieli z terenu województwa świętokrzyskiego. W sytuacji zaostrzenia reżimu sanitarnego na skutek pandemii dopuszcza się zmianę formy na zdalną (webinarium).
Warunki ukończenia formyUdział w konferencji.
Liczba godzin stacjonarnych2
KierownikWiesław Nawrocki
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 133
Email kierownikawieslaw.nawrocki@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli