Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: 6


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formyKBS006
Nazwa formyWykorzystanie narzędzi IT na lekcjach muzyki – karaoke, nauka i zabawa
Rodzaj formyKurs blended learning
Obszar tematycznyOferta metodyczna: Edukacja artystyczna i kulturalna
Poziom edukacyjny Szkoła podstawowa
AdresatNauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i muzyki w klasach III–VII szkół podstawowych.
Cel/cele formyPogłębienie wiedzy na temat wykorzystania narzędzi IT w pracy z dziećmi i młodzieżą na zajęciach muzyki i muzycznych kołach zainteresowań.
Realizowane treści1. Rozwijanie umiejętności wyszukiwania programów i zasobów internetowych przydatnych do wykorzystania w edukacji muzycznej.
2. Praktyczne wykorzystanie narzędzi IT do prowadzenia zajęć muzycznych.
Sposób realizacjiPierwsze 2 godziny kursu odbędą się w systemie e-learningowym. Zostaną zaprezentowane sposoby poszukiwania i doboru zasobów i narzędzi do konkretnej grupy uczniów. Kolejnym etapem będą zajęcia stacjonarne, w formie warsztatu zakładając aktywny udział nauczycieli. Wyszukane zasoby zostaną wykorzystane w praktyce, do projektowania zadań dydaktycznych w zakresie edukacji muzycznej.
Warunki ukończenia formyUczestnictwo w kursie.
UwagiPlanowany termin: grudzień 2020 r.
Liczba godzin stacjonarnych2
Liczba godzin e-learningowych2
KierownikWiesław Nawrocki
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 133
Email kierownikawieslaw.nawrocki@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli