Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: nieograniczona


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formyWS045
Nazwa formy"Wyróżnij się lub zgiń!" – promocja placówki oświatowej
Rodzaj formyWarsztat
Obszar tematycznyKadra kierownicza: Zarządzanie oświatą
Poziom edukacyjny Przedszkole, Szkoła podstawowa, Szkoła ponadpodstawowa
AdresatNauczyciele i dyrektorzy przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych.
Cel/cele formyWzbogacenie wiedzy dotyczącej budowania wizerunku placówki oświatowej.
Realizowane treści1. Filozofia marketingu oświatowego.
2. Promocja, czyli co?
3. Wizerunek zewnętrzny i stworzenie systemu identyfikacji wizualnej.
4. Prezentacja oferty szkoły.
5. Public Relations szkoły – budowanie wizerunku.
6. Strona www szkoły i media społecznościowe.
7. Działania promujące szkołę.
8. Dlaczego media są takie ważne.
Sposób realizacjiWarsztat prowadzony będzie metodami aktywizującymi.
Warunki ukończenia formyAktywny udział w zajęciach.
UwagiKurs prowadzony przez praktyka: dziennikarza i specjalistę do spraw promocji ŚCDN.
Liczba godzin stacjonarnych3
KierownikMartyna Głębocka
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 120
Email kierownikamartna.glebocka@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli