Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: nieograniczona


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formyKBS007
Nazwa formyKształcenie kompetencji kluczowych poprzez realizację interdyscyplinarnych projektów międzynarodowych
Rodzaj formyKurs blended learning
Obszar tematycznyOferta metodyczna: Języki obce
Poziom edukacyjny Szkoła podstawowa
AdresatNauczyciele zainteresowani realizacją interdyscyplinarnych projektów międzynarodowych.
Cel/cele formyWzbogacenie warsztatu pracy o umiejętności praktyczne.
Realizowane treści1. Dobór teamtyki projektu i zakotwiczenie w podstawie programowej.
2. Sposoby kształcenie kompetencji kluczowych.
3. Sprawczość sposobem na podniesienie motywacji uczniów.
4. Narzędzia cyfrowe ułatwiające realizacje zadań projektowych i ich upowszechnianie.
Sposób realizacjiZajęcia realizowane z wykorzystaniem metod aktywizujących.
Warunki ukończenia formyAktywne uczestnictwo w warsztatach.
Liczba godzin stacjonarnych4
Liczba godzin e-learningowych2
KierownikAnna Sepioło
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 133
Email kierownikaanna.sepiolo@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli