Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: 13


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formyWEB013
Nazwa formyPraktycznie, to jest OK, czyli ocenianie kształtujące w klasach młodszych
Rodzaj formyWebinarium
Obszar tematycznyOferta metodyczna: Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna
Poziom edukacyjny Szkoła podstawowa
AdresatWebinarium przeznaczone jest dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej powiatu staszowskiego i sandomierskiego.
Cel/cele formyPoznanie praktycznych sposobów wykorzystania elementów oceniania kształtującego podczas zajęć w klasach 1-3 i inspirowanie nauczycieli do stosowania ich w praktyce dydaktycznej.
Realizowane treści1. Ocenianie kształtujące jako integralna część nauczania.
2. Elementy OK w codziennej pracy:
– cele lekcji w języku zrozumiałym dla ucznia,
– kryteria sukcesu,
– informacja zwrotna,
– współpraca z rodzicami i uczniami,
– ocena koleżeńska,
– samoocena,
– sprawdzone techniki OK ułatwiające i porządkujące pracę.
Sposób realizacjiWebinarium prowadzone będzie za pośrednictwem platformy Microsoft Teams.
Warunki ukończenia formyUdział w webinarium.
UwagiTermin: luty/ marzec 2021 r.
Liczba godzin e-learningowych3
KierownikWanda Bielec
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 133
Email kierownikawanda.bielec@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli