Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: 11


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formyWS032
Nazwa formyEksperymentalne rozwiązywanie zadań problemowych z chemii
Rodzaj formyWarsztat
Obszar tematycznyOferta metodyczna: Przedmioty matematyczno-przyrodnicze
Poziom edukacyjny Szkoła podstawowa
AdresatNauczyciele chemii w szkole podstawowej.
Cel/cele formyPromowanie interaktywnej przestrzeni umożliwiającej edukację poprzez zabawę oraz rozwijanie naukowych zainteresowań młodzieży.
Realizowane treści1. Rozwiązywanie problemów w kształceniu szkolnym z uwzględnieniem metod eksperymentalnych.
2. Kształcenie pojęć jako proces rozwiązywania problemów.
3. Chemia ogólna i nieorganiczna – przykłady zadań problemowych i ich eksperymentalne rozwiązywanie.
Sposób realizacjiWarsztaty w laboratorium Energetycznego Centrum Nauki.
Samodzielne eksperymentalne rozwiązywanie zadań problemowych z chemii ogólnej i nieorganicznej.
Warunki ukończenia formyUdział w warsztatach.
Uzupełnienie ankiety ewaluacyjnej.
UwagiWarsztaty odbędą się 15 września 2020 r. o godzinie 15.00 w laboratorium Energetycznego Centrum Nauki w Kielcach (Kielecki Park Technologiczny, ul. Karola Olszewskiego 6).
Liczba godzin stacjonarnych2
KierownikAnna Matałowska
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 127
Email kierownikaanna.matalowska@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli