Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: 12


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formyWS033
Nazwa formyPlanowanie lekcji chemii
Rodzaj formyWarsztat
Obszar tematycznyOferta metodyczna: Przedmioty matematyczno-przyrodnicze
Poziom edukacyjny Szkoła podstawowa, Szkoła ponadpodstawowa
AdresatNauczyciele chemii rozpoczynający pracę zawodową i wszyscy zainteresowani nauczyciele.
Cel/cele formyWsparcie nauczycieli w planowaniu lekcji chemii.
Realizowane treści1. Podstawa programowa chemii dla II i III etapu edukacyjnego.
2. Opracowanie planów wynikowych.
3. Opracowanie PSO z chemii w szkole podstawowej lub ponadpodstawowej.
Sposób realizacji1. Prezentacja podstawy programowej dla II i III etapu edukacyjnego.
2. Wskazówki metodyczne.
3. Opracowanie w grupach planów wynikowych.
4. Opracowanie w grupach PSO z chemii.
Warunki ukończenia formyUdział w warsztatach. Opracowanie w grupach planu wynikowego i przesłanie na platformę sieci współpracy i samodoskonalenia nauczycieli chemii. Uzupełnienie i przesłanie ankiety ewaluacyjnej.
UwagiTermin warsztatów zostanie ustalony po utworzeniu się grupy szkoleniowej.

Liczba godzin stacjonarnych3
Liczba godzin e-learningowych1
KierownikAnna Matałowska
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 127
Email kierownikaanna.matalowska@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli