Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: nieograniczona


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formySWS003
Nazwa formyGodzina wychowawcza – jak zdalnie wspierać uczniów? Sieć współpracy i samokształcenia
Rodzaj formySieć współpracy i samokształcenia
Obszar tematycznyOferta psychologiczno-pedagogiczna: Wychowanie. Opieka. Profilaktyka
Poziom edukacyjny Szkoła podstawowa, Szkoła ponadpodstawowa
AdresatNauczyciele wychowawcy
Cel/cele formyWzmocnienie kompetencji wychowawczych nauczycieli na czas edukacji zdalnej, wymiana doświadczeń pomiędzy nauczycielami, dzielenie się rozwiązaniami w zakresie "zdalnego wychowania".
Realizowane treściTreści realizowane w ramach sieci współpracy:
1. Zasoby sieciowe do kontaktu zdalnego – wirtualny wychowawca.
2. Organizacja optymalnych warunków do nauki w domu.
3. Jak motywować i wspierać dzieci do systematycznego uczenia się poza szkołą?
4. Jak zadbać o bezpieczeństwo w sieci?
5. Inspiracje wychowawcze.
6. Wychowawca – rodzicom.
Sposób realizacjiProponowane szkolenie jest formą wspomagania nauczycieli wychowawców w sytuacji konieczności kontynuacji nauczania, a tym samym wychowywania w formule zdalnej. Zakłada organizację spotkań stacjonarnych w ŚCDN Kielce bądź w formule zdalnej (w przypadku zaostrzenia reżimu sanitarnego) na platformie MS Teams oraz konsultacji online. Zakłada także aktywność uczestników w wykonywaniu zadań na platformie Moodle, w zakresie udziału w forach dyskusyjnych, wymianie doświadczeń oraz ciekawych rozwiązań w obszarze wychowawczej pracy zdalnej z uczniami.
Warunki ukończenia formyWarunkiem otrzymania zaświadczenia udziału w sieci współpracy i samokształcenia, nt. "Godzina wychowawcza – jak zdalnie wspierać uczniów?" będzie:
– udział w spotkaniu stacjonarnym bądź w formule zdalnej, nt. "Zdalna godzina wychowawcza";
– zapoznanie się z materiałami dydaktycznymi zajęć online;
– zabranie głosu na forach dyskusyjnych;
– przesłanie na platformę jednego autorskiego, opracowanego przez siebie scenariusza zajęć lub opisu ćwiczenia do wykorzystania w zdalnym kontakcie wychowawczym z uczniami, podopiecznymi;
– wykonanie kwestionariusza dotyczącego zdalnego kontaktu wychowawczego;
– uzupełnienie ankiety ewaluacyjnej szkolenia.
UwagiTerminy spotkań stacjonarnych zostaną podane osobom zalogowanym poprzez informację mailową. Zajęcia e-learningowe obejmują 20 godzin samodzielnej pracy uczestnika sieci na platformie Moodle w okresie od października do grudnia 2020 roku.
Liczba godzin stacjonarnych4
Liczba godzin e-learningowych20
KierownikAgnieszka Salwa
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 123
Email kierownikaagnieszka.salwa@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli