Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: nieograniczona


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formyWS024
Nazwa formyWykorzystanie e-zasobów w nauczaniu fizyki w szkole ponadpodstawowej
Rodzaj formyWarsztat
Obszar tematycznyRozwój zawodowy i osobisty nauczyciela: Innowacje pedagogiczne
Poziom edukacyjny Szkoła ponadpodstawowa
AdresatNauczyciele fizyki w szkole ponadpodstawowej.
Cel/cele formyWykorzystanie e-zasobów w kształtowaniu kompetencji kluczowych.
Realizowane treściMetody i formy pracy z wykorzystaniem e-zasobów na lekcjach fizyki w szkole ponadpodstawowej.
Sposób realizacjiZajęcia warsztatowe poświęcone tworzeniu scenariuszy lekcji z uwzględnieniem e-zasobów.
Warunki ukończenia formyUczestnictwo w zajęciach. Utworzenie scenariusza lekcji z wykorzystaniem e-zasobów.
UwagiTermin warsztatów zostanie ustalony po utworzeniu się grupy szkoleniowej.
Liczba godzin stacjonarnych4
KierownikBeata Prędota
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 133
Email kierownikabeata.predota@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli