Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: 15


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formyWS071
Nazwa formyBum bum rurki jako narzędzie w edukacji muzycznej
Rodzaj formyWarsztat
Obszar tematycznyOferta metodyczna: Edukacja artystyczna i kulturalna
Poziom edukacyjny Szkoła podstawowa
AdresatNauczyciele muzyki szkół podstawowych.
Cel/cele formyZdobycie umiejętności w zakresie wprowadzania ćwiczeń rytmicznych i melodycznych z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi.
Realizowane treści1. Zasady i techniki gry na bum bum rurkach.
2. Ćwiczenia rytmiczno-melodyczne z wykorzystaniem bum bum rurek.
3. Wykorzystywanie nowoczesnych narzędzi na lekcjach muzyki.
Sposób realizacjiZajęcia warsztatowe z wykorzystaniem zestawu klasowego bum bum rurek. Uczestnicy zostaną zapoznani z zależnością pomiędzy kolorem rurki, a wysokością wydawanego przez nią dźwięku. Poznają możliwość zapisu muzyki poprzez układanie kolorowych kartek w odpowiednich odległościach. Wspólnie wykonają ćwiczenia rytmiczno-melodyczne przydatne podczas zajęć z uczniami.
Warunki ukończenia formyUdział w zajęciach warsztatowych.
UwagiPlanowany termin: styczeń 2021 r.
Liczba godzin stacjonarnych4
KierownikWiesław Nawrocki
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 133
Email kierownikawieslaw.nawrocki@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli