Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: nieograniczona


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formyKE025
Nazwa formyRelacje nauczyciel-uczeń w zmieniającej się rzeczywistości – Szkoła Off Road – relacje w szkole
Rodzaj formyKurs e-learningowy
Obszar tematycznyOferta psychologiczno-pedagogiczna: Wychowanie. Opieka. Profilaktyka
Poziom edukacyjny Szkoła podstawowa, Szkoła ponadpodstawowa
AdresatWszyscy nauczyciele zainteresowani tematem.
Cel/cele formyPoszerzenie wiedzy i umiejętności nauczycieli wychowawców w zakresie zdrowia psychicznego uczniów ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia w procesie zdalnego nauczania.
Realizowane treściWarsztat 1
1. Wspieranie ucznia w procesie edukacyjnym, aspekt psychologiczny.
Warsztat 2
2. Budowanie atmosfery sprzyjającej uczeniu się.
Warsztat 3
3. Relacje zapośredniczone czyli jak budować klimat współpracy, bez kontaktu bezpośredniego.
Sposób realizacjiZajęcia realizowane jako element projektu: Szkoła Off Road – relacje w szkole. Kurs obejmuje 3 spotkania online w trybie: 2 godziny dydaktyczne webinarium na platformie MS Teams oraz 2 godziny dydaktyczne na platformie Moodle ŚCDN Kielce. Informacja o sposobie dołączania do zdalnych zajęć zostanie wysłana drogą mailową do osób zapisanych, w dniu poprzedzającym szkolenie.
Warunki ukończenia formyUczestnictwo w webinarium i zajęciach e-learningowych. Zabieranie głosu w dyskusji. Wykonywanie zaplanowanych dla uczestników zadań.
UwagiTerminy zajęć:
3.11.2020 r. godz. godz. 14.00–15:30- webinarium 15:30-17.00 praca na platformie e-learningowej.
12.11.2020 r. godz. 14.00–15:30- webinarium 15:30-17.00 praca na platformie e-learningowej.
02.12.2020 r. godz. 14.00–15:30- webinarium 15:30-17.00 praca na platformie e-learningowej.
Liczba godzin e-learningowych12
KierownikAgnieszka Siwek
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 124
Email kierownikaagnieszka.siwek@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli