Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: 7


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formyWS082
Nazwa formyLekcja muzyki w pracowni komputerowej
Rodzaj formyWarsztat
Obszar tematycznyOferta metodyczna: Edukacja artystyczna i kulturalna
Poziom edukacyjny Szkoła podstawowa
AdresatNauczyciele muzyki szkół podstawowych.
Cel/cele formyPogłębienie wiedzy na temat wykorzystania narzędzi IT w pracy z dziećmi i młodzieżą na zajęciach muzyki.
Realizowane treści1. Wykorzystywanie programów wspomagających nauczanie muzyki w szkole podstawowej.
2. Wyszukiwanie zasobów do wykorzystania na zajęciach muzycznych.
3. Sposoby zapisu muzyki i dokonywania autoprezentacji z wykorzystaniem środków IT.
Sposób realizacjiZajęcia warsztatowe odbędą się w pracowni komputerowej. Nauczyciele poznają programy komputerowe służące do komponowania i zapisu muzyki. Na zajęciach wspólnie odkryjemy internetowe zasoby przydatne w nauczaniu muzyki oraz sposoby na autoprezentacje uczniów.
Warunki ukończenia formyUdział w zajęciach warsztatowych.
UwagiPlanowany termin: marzec 2021 r.
Liczba godzin stacjonarnych4
KierownikWiesław Nawrocki
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 133
Email kierownikawieslaw.nawrocki@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli