Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: 13


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formySS001-2
Nazwa formyKrytyczne myślenie – kompetencja wspierająca procesy edukacyjne w edukacji globalnej. Część 2.
Rodzaj formySeminarium
Obszar tematycznyInne
Poziom edukacyjny Przedszkole, Szkoła podstawowa, Szkoła ponadpodstawowa
AdresatNauczyciele realizujący zagadnienia z zakresu edukacji globalnej zainteresowani rozwojem umiejętności krytycznego myślenia u dzieci/uczniów.
Cel/cele formyWzmocnienie i rozwój kompetencji nauczycieli dotyczących umiejętności rozwijania u uczniów krytycznego myślenia, pracy zespołowej, kreatywności, rozwiązywania problemów stanowiących podstawę wszystkich kompetencji kluczowych w edukacji globalnej.
Realizowane treści1. Pytania Sokratyczne – inne spojrzenia na świat i otaczającą nas rzeczywistość.
2. Metody i narzędzia rozwijające krytyczne myślenie – c.d.
3. Krytyczne myślenie – jak i gdzie stosować w szkole, klasie i w edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju.
Sposób realizacjiDrugie z cyklu trzech seminariów, obejmujące 4 godz. zajęć stacjonarnych i 2 godz. pracy na platformie Moodle.
W przypadku zaostrzenia procedur sanitarnych związanych z pandemią seminarium będzie w całości realizowane w formie zdalnej.
Warunki ukończenia formyAktywny udział w spotkaniach.
Liczba godzin stacjonarnych4
Liczba godzin e-learningowych2
KierownikMaria Bednarska
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 113
Email kierownikamaria.bednarska@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli