Powrót do wyników

Brak wolnych miejsc na wybrane szkolenie.

Kod formyWS040
Nazwa formyNarzędzia informatyczne z eTwinning
Rodzaj formyWarsztat
Obszar tematycznyOferta metodyczna: Edukacja europejska – wsparcie w zakresie tworzenia i realizacji projektów
Poziom edukacyjny Przedszkole, Szkoła podstawowa, Szkoła ponadpodstawowa
AdresatNauczyciele zarejestrowani w eTwinning.
Cel/cele formyPodniesienie jakości realizowanych projektów eTwinning oraz wspomaganie działań Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie wzrostu kompetencji informatycznych, szczególnie w zakresie programowania (kodowania) i zagadnień pokrewnych.
Realizowane treści1. Narzędzia informatyczne eTwinning.
2. Znaczenie otwartych zasobów internetowych w realizacji projektów eTwinning.
3. Funkcjonalność i zasoby platformy eTwinning Live.
Sposób realizacjiWarsztaty stacjonarne lub zdalne.
Warunki ukończenia formyAktywny udział w szkoleniu.
Liczba godzin stacjonarnych3
KierownikIzabela Krzak-Borkowska
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 143
Email kierownikaizabela.krzak@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli