Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: 14


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formySS001-3
Nazwa formyKrytyczne myślenie – kompetencja wspierająca procesy edukacyjne w edukacji globalnej. Część 3.
Rodzaj formySeminarium
Obszar tematycznyInne
Poziom edukacyjny Przedszkole, Szkoła podstawowa, Szkoła ponadpodstawowa
AdresatNauczyciele realizujący zagadnienia z zakresu edukacji globalnej zainteresowani rozwojem u dzieci/uczniów umiejętności krytycznego myślenia.
Cel/cele formyWzmocnienie i rozwój kompetencji nauczycieli dotyczących rozwijania u dzieci/uczniów umiejętności krytycznego myślenia, pracy zespołowej, kreatywności, rozwiązywania problemów stanowiących podstawę wszystkich kompetencji kluczowych w edukacji globalnej.
Realizowane treści1. Metody i narzędzia rozwijające krytyczne myślenie c.d
2. Tworzenie własnych projektów.
3. Realizacja Tygodnia Edukacji Globalnej.
Sposób realizacjiOstatnie z cyklu trzech seminariów, obejmujące 4 godz. zajęć stacjonarnych.
W przypadku zaostrzenia procedur sanitanych związanego z pandemią seminarum będzie w całości realizowane w formie zdalnej.
Warunki ukończenia formyAktywny udział w spotkaniach.
Liczba godzin stacjonarnych4
KierownikMaria Bednarska
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 113
Email kierownikamaria.bednarska@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli