Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: 8


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formyKDP013
Nazwa formyMosty Edukacji Matematycznej w klasach młodszych
Rodzaj formyKurs doskonalący
Obszar tematycznyOferta metodyczna: Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna
Poziom edukacyjny Szkoła podstawowa
AdresatNauczyciele edukacji wczesnoszkolnej.
Cel/cele formyPodniesienie efektywności pracy w zakresie kształtowania kompetencji matematycznej uczniów klas I–III szkoły podstawowej.
Realizowane treści1. Sposoby rozwijania sprawności rachunkowych.
2. Rozwiązywanie zadań tekstowych i problemów matematycznych.
3. Kształtowanie pojęć geometrycznych w klasach I–III.
4. Gry i zabawy rozwijające logiczne myślenie uczniów.
Sposób realizacjiKurs doskonalący jest oparty na treściach projektu "Mosty Edukacji Matematycznej w klasach I–III", który był realizowany w roku szk. 2019/2020. Tematyka szkolenia uwzględnia wybrane zagadnienia z zakresu metodyki matematyki klas młodszych.
Zajęcia realizowane będą w formie stacjonarnej, w systemie sobotnio-niedzielnym.
Warunki ukończenia formyAktywny udział w zajęciach.
Uwagi
W sytuacji zaostrzenia reżimu sanitarnego zastrzega się możliwość zmiany terminu lub realizację kursu w formie zdalnej.

Cena65 zł
Liczba godzin stacjonarnych12
KierownikKatarzyna Pluta
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 123
Email kierownikakatarzyna.pluta@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli